Xəbərlər Гол+Пас

за 26 aprel 2018

qaydalardakı dəyişikliklər

** 1.2.1. ** Bütün baza üçün baqaj bürosunun saytında və bütün sifariş məntəqələrində line2] (/) dərəcələri, bütün əsaslar üçün, əgər başqa cür göstərilməmişdirsə, yalnız normal vaxt üçün qəbul edilir. ** 1.2.2 ** 1-ci xətt üzrə tariflər, başqa cür razılaşmadıqda OT (basketbol, beysbol) nəzərə alınmaqla qəbul edilir