3.5.1. Ерекше оқиғаларға арналған ставкалар белгілі күнге дейін ақпараттың дереккөзін міндетті көрсету арқылы қабылданады. Тұрақты әрекеті және бақылауы жоқ оқиғалар бойынша букмекерлік кеңсе оқиғаларды ұсыну алдында ставкалардың рәсімдеу үшін ставкаларды қабылдау және есептеу ережелеріне қысқаша сипаттама береді.