4.5.1. Шабыстарға және иттер жүгірістеріне арналған ставкалар «Гол+Пас» ережелері мен олардың соңғы өзгерістерінің қағидаларының негізінде қабылданады.

4.5.2. Шабыстарға және жүгірістерге арналған ставкалар жеңімпаздарға және қатысушымен алған орынға (1-2, 1-3 немесе 1-4 орындар) қабылданады. Жеңімпаз деп шабыста/жүгірісте қашықтықта үздік уақытты көрсеткен қатысушы саналады.

4.5.3. Ставкалардың келесі типтері ұсынылады: «дара», «экспресс», «жүйе».

4.5.4. Егер шабыс/жүгіріс өткізілмесе/үзілсе, осы шабысқа/жүгіріске барлық ставкалар қайтарылады.

4.5.5. Егер қатысушының старты болмаса (стартқа шығуға дейін шеттетілсе, немесе бәйгенің старт берушісінің немесе ұйымдастырушысының шешімі бойынша жарысқа қатыспаса), осы қатысушыға арналған барлық ставкалар қайтарылады.

4.5.6. Егер қатысушы шабыстың/жүгірістің кезінде қашықтықтан шығып кетсе немесе ресми нәтиже бойынша дисквалификацияланған болса, осы қатысушыға барлық ставкалар ұтылған деп саналады.

4.5.7. Егер шабысты өткізу орны өзгертілсе, барлық ставкалар қайтарылады.

4.5.8. Егер шабысты өткізу беті өзгертілсе, барлық ставкалар күшінде қалады.

4.5.9. Қатысушының жекеленген шабысы жағдайында осы бәйгег барлық ставкалар қайтарылады.

4.5.10. Егер шабыста/жүгірісте екі жеңімпаз жарияланса (бір уақытта мәреге жету), онда ставканың сомасы + оның ұтыс бөлігінің жартысы төленеді, мұнда ұтыс бөлігі бұл төлем сомасы мен ставка сомасы арасындағы айырма. Егер жеңімпаздар екеуден көп болса, онда ставканың сомасы + жеңімпаздардың санына бөлінген, ставканың ұтыс бөлігінің сомасы төленеді. Мысалы, егер жеңімпаздар үшеу болса, онда төлем кеелсіге тең болады: ставканың сомасы + (ставканың сомасы * коэффициент – ставканың сомасы) / 3.

4.5.11. Егер шабыстың/жүгірістің қатысушысына жеңісіне арналған коэффициент болмаса, ал ол шабыста/жүгірісте қатысқан болса және жеңіп шықса, онда осы оқиғаның барлық қатысушыларына арналған ставкалар қайтарылуға тиіс.

4.5.12. Егер стартқа (барлық орындар + 1) қарағанда кем емес қатысушылар шықса, алынған орынға арналған ставка жойылуға жатады.

4.5.13. Телетрансляцияның жоқтығы ставкаларды жою үшін негіз болып табылмайды.

Шабыстар

4.5.14. Қайталанған старт жағдайларында, қайталанған стартқа қатыспайтын, қатысушыларға арналған барлық ставкалар қайтарылады.

4.5.15. Егер шабыс келесі күнге ауыстырыла, онда ұйымдастырушымен шабысты ауыстыру туралы хабарлауға дейін жасалған барлық ставкалар қайтарылады. Әдетте ставкалар үшін өзгертілген коэффициенттермен ауыстырылған шабыс ұсынылады.

Иттер жүгірісі

4.5.16. Қатысушыларға арналған барлық ставкалар жарамды деп саналады, егер желіде олар бокстың нөмірі бар лақап аты ретінде (немесе тек қана бокстың нөмірімен немесе тек қана лақап атымен) ұсынылады.

4.5.17. Егер қатысушылардың біреуі жүгірістен шеттетілсе, онла оған арналған ставкалар қайтарылады, оған алмастыру қамтамасыз етілген жағдайды қоспағанда.

4.5.18. Егер жүгіріс жүгіріс жойылған немесе қайталап жарияланған болса, бірақ оның басқа атауы (өткізу орны және/немесе күні, және/немесе уақыты бойынша) бар болса, онда жойылған жүгірістің қатысушыларына арналған барлық жасалған ставкалар қайтарылуға тиіс. Әдетте ставкалар үшін сондай атауымен қайта жүгіріс ұсынылады, бірақ өзгертілген коэффициенттермен. Онда қайта жүгірістің реттік нөмірі, оны өткізу уақытынан тәуелсіз, жойылған жүгірістің нөмірімен сәйкес келеді. Егер де жүгіріс жойылатын болса, ал қайта жүгіріс өткізілмесе, онда мұндай жүгіріске арналған барлық ставкалар қайтарылады.


Ат шабыстары немесе ит жүгірістері бойынша ақпаратты, соның ішінде тәуелсіз дереккөздерінен, алумен байланысты «Гол+Пас» БК коэффициенттерді, нәтижелерді немесе басқа ақпаратты жариялаудағы дәлдігіне қатысты кез келген қателер немесе жетімсіздіктер үшін толық жауапкершілікті өзіне ала алмайды және, сондықтан, осы қателерді түзету құқығын өзінде сақтап қалады.

Жүгірістерге нәтижелер бойынша ақпараттың дереккөздері: http://www.sportinglife.com, http://www.attheraces.com, http://www.racingpost.com.